I andra hand


Studien I andra hand fokuserar på alternativa handelsplatser och deras betydelse som samtidsfenomen. Studien är en del av forskningsprogrammet ”Retail Destination” vid Centrum för handelsforskning på Lunds universitet.

Kontaktperson för studien är Cecilia Fredriksson vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Kontaktperson vid Folklivsarkivet är arkivarie Gabi Louisedotter.


Frågorna är främst inriktade på fysiska biståndsbutiker och deras roll som konsumtionsmiljöer. Då en del biståndsbutiker är aktiva på sociala medier och kanske även har försäljning on-line är det också intressant att få veta något om erfarenheterna kring detta. Du kan fokusera på några frågor om du inte vill besvara alla. Det går också bra att formulera en helt fri berättelse utifrån temat och skicka svaret till expedition@folklivsarkivet.lu.se

En kommentar om sekretess
Den här enkäten är anonym.
Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig, om inte någon specifik fråga i enkäten uttryckligen frågar om det. Om du angav en behörighetskod för att komma in i denna enkät kommer den inte att sparas med dina svar. Behörighetskoderna hanteras i en separat databas och kommer endast att uppdateras för att visa om du fullföljt (eller inte fullföljt) din enkät. Det finns inget sätt att koppla behörighetskoderna till svaren.

I andra hand

Handlar du begagnat? Varför? Vad brukar du handla i så fall? Finns det saker du inte köper begagnade? Har din inställning till begagnat förändrats över tid? På vilket sätt?

Du som inte eller mycket sällan handlar begagnat: Varför köper du inte begagnat? Vad skulle få dig att börja handla begagnat?

SECOND HAND SOM DESTINATION

Brukar du besöka biståndsbutiker som t ex Erikshjälpen, Myrorna, Röda Korset, Emmaus, Lions eller Stadsmissionen? Gör du ett aktivt val av biståndsbutik? Hur ofta besöker du butikerna? Följer du några biståndsbutiker på sociala medier? Har de någon utvecklad e-handel?

Beskriv gärna vilka butiker som finns där du bor. Ligger de i stadskärnan eller utanför? Hur tar du dig dit? Hur tar du hem varorna? Brukar du besöka butikerna tillsammans med någon? Händer det att du besöker biståndsbutiker av andra anledningar än att konsumera?

ATT SKÄNKA TILL SECOND HAND

Brukar du skänka till olika biståndsbutiker eller ideella organisationer? Hur ofta? Vad brukar du skänka? Hur ofta? Var lämnar du dina gåvor? Gör du ett aktivt val av organisation du skänker till?

Beskriv hur du ser på handel, konsumtion och återbruk. Vem handlar begagnat? Vem handlar i biståndsbutiker? Vad säger fenomenet om vår samtid?

Du som inte eller mycket sällan skänker till second hand: Varför skänker du inte till biståndsbutiker eller ideella organisationer? Vad gör du med sådant du inte längre behöver eller vill ha kvar?

Bakgrundsuppgifter

För att kunna använda ditt svar i ett forskningssammanhang efterfrågas bakgrundsinformation om dig som svarar. Bakgrundsinformationen finns tillgänglig med ditt svar.
Jag är:
Födelseår

Under vilket postnummer är du folkbokförd?

Yrke/sysselsättning
Vad har du för inkomst per månad?
0-10000
10001-20000
20001-30000
30001-40000
40001-
Inget svar

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan separeras till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.