Om antibiotikan slutar att fungera


Sedan 2014 så menar Världshälsoorganisationen att det finns en risk att mänskligheten går in i en tid som ibland kallas för ”den postantibiotiska eran”. Det skulle innebär att vanligt förekommande infektioner inte kan botas med antibiotika. Anledningen är att bakterier blir motståndskraftiga mot den tillgängliga antibiotikan samtidigt som nya mediciner inte tillkommit. Om utvecklingen fortsätter så kommer antibiotikan att sluta verka. I Sverige är situationen betydligt bättre än i de flesta länder och Sverige beskrivs som ett föredöme i internationella jämförelser.

Kontaktperson för studien är Adam Brenthel vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier, LU:  adam.brenthel@hr.lu.se

Kontaktperson vid Folklivsarkivet arkivarie Gabi Louisedotter; gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Enkäten

Du och antibiotika

Gjorde antibiotikan så att du blev frisk när du senast använde någon form av antibiotika? Om inte, vad hände? Har du någonsin ätit antibiotika som inte förskrivits av läkare? Var fick du i så fall den ifrån? Har du avbrutit eller på egen hand ändrat på en antibiotikakur för att må bättre? Har du någon huskur istället för antibiotika?

Antibiotika och vård i framtiden

Tror du att antibiotikan kommer att sluta fungera så att vården inte kan behandla vanligt förekommande infektioner eller vad tror du kommer att hända? Kommer vetenskapen att kunna lösa problemet innan det drabbar oss? Beskriv gärna dina egna erfarenheter av vården idag!

Bakterierna och kroppen

Bakterier finns i stort sett överallt. Det är svårt att undvika bakterier och det är heller inte bra att leva i en omgivning med för lite mikroorganismer. Ibland säger man att det finns bra och dåliga bakterier. Nu undrar vi om du gör något för att undvika att infekteras av bakterier? Vad bör människor göra för att hålla sig friska? Bör man vara försiktig med antibiotika eller vaccinationer när det gäller barn?

Djurhållning och antibiotika

Är det bra att använda antibiotika i djurhållningen? Tänker du på antibiotika när du handlar mat? Är du orolig för att det ska finnas antibiotika eller bakterier i maten du äter?

Antibiotika och vetenskapen

Världshälsoorganisationen skriver att vi inte upptäckt några helt nya antibiotika under de senaste 30 åren och kallar denna tid för ”the Discovery void” (WHO 2014). Samtidigt så blir alltmer av den gamla antibiotika overksam på grund av resistens och därför satsas idag resurser för att utveckla ny antibiotika. Tror du att Världshälsoorganisationen har rätt i sitt pessimistiska framtidsscenario? Eller tror du att vetenskapen kommer att lösa problemet med antibiotikaresistens? Känner du oro eller kanske till och med fruktan inför framtiden? Tror du att det påverkar hur du beter dig i olika situationer?

Sociala relationer

Anpassar du dig redan idag med tanke på att bakterier kan leda till infektioner? Undviker du att ta i dörrhandtag, låter du bli vissa hälsningar, stannar du hemma när du är sjuk. Ger du bort medicin till vänner och bekanta? Vad tycker du om att vänner eller släktingar avslutar en antibiotikakur i förtid eller om de köper antibiotika på nätapotek som inte förskrivet av läkare? Tror du att sociala relationer kommer att påverkas av ökande antibiotikaresistens?

Antibiotikan och politiken

Nu undrar vi om du sparat antibiotika hemma för att kunna ta till vid senare behov? Kan du tänka dig att köpa antibiotika på nätet för att snabbt kunna få vård? Är ökande vårdköer och minskad tillgång till vård en anledning att köpa medicin på nätapotek? Bör alla ha samma tillgång till antibiotika eller finns det anledning att idag göra prioriteringar kring vem som ska få antibiotika? Är migration (invandring, turistresor eller annat) ett hot mot den svenska vården och tillgången på antibiotika? Litar du på vården?

Personuppgifter

Namn (frivillig uppgift. Namnet kommer att anonymiseras i eventuella publikationer.
Kön
Födelseår

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick