Möte med polisen


Frågor rörande polisen idag är ofta laddade och komplicerade. Det finns många åsikter om vad polisen gör bra eller dåligt. I min forskning inom fotboll och supporterskap har jag träffat och pratat med polis, hört olika berättelser och rykten, och bevittnat olika former av beteende. Samtidigt har jag hört att det inte är ofta man faktiskt ’träffar’ polis, man bara ser dem. Jag blev intresserad av hur och vad befolkningen berättar om polisen. Vad finns det för erfarenheter av att möta polisen? Hur berättar man om polisen och om man träffar dem på offentliga platser?
Under dom senaste åren har det gått heta debatter om polisarbete och polisens roll, både i Sverige och utomlands. Därför är det viktigt att belysa berättelser om hur man känner och tänker kring sina möten med polisen i allmänhet.
Frågelistan är del av projektet Möte mellan staten och människan, det officiella och inofficiella. Med frågelistan vill jag samla olika perspektiv, berättelser och erfarenheter i ett historiskt perspektiv.

Välkommen med din berättelse om möte med polisen.

Du kan besvara alla eller några av frågorna, eller välja att skriva en berättande text som inspireras av frågorna. Bakgrundsinformationen som efterfrågas sätter svaret i ett sammanhang och ökar förståelsen.

 

Ditt svar är anonymt och arkiveras i Lunds universitets folklivsarkiv. För frågning om forskningen, kontakta:

Katarzyna Herd, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

katarzyna.herd@kultur.lu.se

För frågor kring arkivering, kontakta: 

Gabi Louisedotter, Lunds universitets folklivsarkiv

gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

 

Har du upplevt ett möte med polis i Sverige på en offentlig plats? Var och när? Vilken situation handlade det om? Berätta om mötet och vad som hände; var det en positiv eller negativ upplevelse? Var det en idrottskontext, demonstration, konsert eller något annat? Vilka känslor väckte mötet? Hur reagerade polisen? Hur reagerade du? Hur reagerade andra personer?

Har du fått historier om polisen eller om möten med polisen återberättade för dig av andra? Beskriv gärna vad dessa historier handlade dessa om? I vilket sammanhang och situation berättades dessa historier för dig? 

Har du upplevt ett möte med polis utomlands? Berätta när och var och i vilken situation. Hur reagerade polisen?

Vad är polisens roll i offentliga händelser enligt dig?

Jag är:

Födelseår:

Uppväxtort?
Yrke/sysselsättning?

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.