LUF 248 Musikanvändning och musiklyssnande


Plats och musik

Var lyssnar du på musik? (Tänk även på platser utanför hemmet) Hur ofta? Hur upplever du musik i offentliga rum? Upplever du en förändring från förr och nu? Väljer eller väljer du bort vissa platser på grund av musiken som spelas där?

Musik och situation

Kombinerar du lyssnandet med andra sysslor och i så fall vilka? Samtalar du om musik med vänner och kollegor? I vilka sammanhang önskar du att det ska finnas musik? Förekommer det musik i din bekantskapskrets på fester och liknande tillställningar? Dansas det?

Musik genom livet

Har dina lyssnarvanor förändrats genom livet? Skiljer de sig åt från ungdoms- och vuxen ålder? Hur upplever du tillgängligheten av musik idag? Hur upplever du att tillgängligheten av musik har förändrats? Har tillgänglighet och teknikutveckling påverkat ditt sätt att använda och lyssna till musik?

Musikkonsumtion

Tittar du på musikprogram och musik- och danstävlingar på TV eller radio? Tittar du på konserter på TV? Köper/lånar/strömmar du musik? Varifrån? Lagrar du musik digitalt? Har du en musiksamling? Vilka musikspelare har och har du haft hemma? Går du på konserter och i så fall hur ofta? Vilka medier använder du när du lyssnar: kassett, CD, vinyl, filer i datorn, musiktjänster, radio, internetradio? Vilken av återgivningsteknikerna tycker du bäst om? Vilken teknik använder du mest? Köper du musik idag och i sådana fall hur och var? Lånar du musik och i så fall hur: biblioteket eller från vänner och kollegor?

Musik och högtid

Vilka av årets festdagar (jul, lucia, midsommar) förknippar du med musik? Vilka av livets högtider (födelsedagar, dop, studentfester bröllop och begravning), förknippar du med musik? 

Personuppgifter

Vem ligger bakom texten? Berätta lite om dig själv: ålder, bostad, födelseort, kön eller annat som du vill berätta.
Namn (frivillig uppgift)
Ålder

Övriga uppgifter som jag vill lägga till

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar.
Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick