Dålig stämning


Har du någonsin upplevt dålig stämning på jobbet? Vad betecknar du som dålig stämning i din arbetsmiljö?

Frågelistan är del av ett etnologiskt forskningsprojekt som heter ”Det blev dålig stämning” – Vardagsritualer, konflikter och motsägelser i mångnationellt svenskt kontorsliv” Projektet är finansierat av FORTE (forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och drivs av forskarna Katarzyna Herd och Jakob Löfgren. I projektet undersöker vi upplevelsen av ”dålig stämning” bland svenska och internationella arbetstagare på svenska kontorsmiljöer.

 

Listan har sex frågor. Du kan besvara vilka du vill av dessa, eller skriva en berättande text som inspireras av frågorna. Bakgrundsinformationen som efterfrågas sätter svaret i ett sammanhang och ökar förståelsen.

Ditt svar är anonymt och arkiveras i Lunds universitets folklivsarkiv.

 

Katarzyna Herd, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

katarzyna.herd@kultur.lu.se

Jakob Löfgren, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet

jakob.lofgren@kultur.lu.se

Gabi Louisedotter, Lunds universitets folklivsarkiv

gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Dålig stämning?

Beskriv vad du menar med "dålig stämning" i en arbetsmiljö. Ge gärna flera exempel.

Situationer och händelser

Kan du beskriva en situation med dålig stämning som du upplevt eller bevittnat? Hur hände det? Hur slutade det? Du kan ge flera exempel.

Jag skapade dålig stämning…..

Berätta  om du har erfarenheter av att skapa dålig stämning. Har du (enligt din åsikt) utlöst en situation som resulterar i svår / obehaglig atmosfär på jobbet? Du kan ge flera exempel.

Risk för dålig stämning….

Finns det, enligt din åsikt, situationer eller platser som är mer benägna att utlösa dålig stämning på jobbet? Berätta om olika sorters situationer, platser och omgivningar som utgör en risk för dålig stämning.

Dålig stämning på en svensk arbetsplats (och på arbetsplatser utomlands)

Om du har erfarenhet av att arbeta i andra länder än Sverige, berätta om dina erfarenheter av dålig stämning i på arbetsplatser i Sverige och utomlands. Finns det skillnader / likheter i hanteringen av dålig stämning om du jämför?

Ytterligare tankar och funderingar

Om du har ytterligare kommentarer om dålig stämning på jobbet, dela gärna med dig av dom.

Jag är:

Födelseår:

Uppväxtort?
Yrke/sysselsättning?

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.