”Boys will be boys”? – att vara pojke i svenskspråkig miljö


Hur var det att växa upp som pojke när du var liten? Vad och vem lekte du med? Var gick du i skola? Hur såg din vardag ut? Vem betraktades som ”en riktig pojke”, när du växte upp? Vad innebar det att vara en pojke? I den här frågelistan ber vi dig som är man att berätta om hur det var att växa upp. Frågelistan är en del av SLS-forskare Jakob Löfgrens forskningsprojekt ”Boys will be boys” – en narratologisk studie av mäns berättande om pojkskap i svenskspråkig miljö, och avsikten med projektet är att studera hur det är att växa upp som pojke på svenska. Delta genom att berätta om dina erfarenheter. Berätta fritt om det som berör just dig. Projektet är ett samarbete mellan Svenska Litteratursällskapet i Finland, Folklivsarkivet i Lund och Nordisk folkloristik vid Åbo Akademi.

För mer information, kontakta: 

Jakob Löfgren (angående forskningen) FD, SLS-forskare i folkloristik 073 5950069, jlofgren@abo.fi

Gabi Louisedotter (angående frågelistan) Arkivarie, Folklivsarkiveti Lund, 046 222756, gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Ett barndomsminne

Berätta om ett minne från din barndom, vilket som helst som faller dig in.

Dina relationer och förebilder

Vilka personer fanns i din omgivning? Berätta fritt om minnen av föräldrar, syskon, kompisar, mor- och farföräldrar. Hur uppfattade du relationen mellan pojkar och flickor? Berätta om, och i så fall hur pojkar och flickor umgicks under barndomen. Vilka förebilder hade du som pojke? Berätta om dina idoler och personer i ditt liv som betytt mycket för dig. Varför såg du upp till dem? Vem ”lärde” dig att vara pojke?

Ditt vardagsliv - i skolan, på fritiden och i hemmet

Berätta om din tid i skolan, lärare, kompisar, skolgården, rasten och händelser du minns. Hur var fritiden? Beskriv dina fritidssysselsättningar, hobbyn, lekar, spel och/eller vad du gjorde när du fick göra vad du helst ville. Berätta om ditt barndomshem, ditt rum, vardagsrummet, köket, (favorit)leksaker, (favorit)kläder, (favorit)mat. Hjälpte du till hemma, med vilka sysslor? Kort sagt, hur såg din vardag ut?

Berättelser som påverkat dig

Berätta om böcker, serietidningar, musik, radio- och TV-program, filmer och internet som du minns från din uppväxt. Vad berättade pojkar för varandra, skriv vad du pratade om med kompisar, bröder och andra jämnåriga. Vad berättade man inte eller fick man inte läsa eller titta på? Fanns det berättelser som du uppfattade som olämpliga när du var liten. Minns du historier som du uppfattade var riktade särskilt till pojkar?

Dina känslor, förväntningar och rädslor

Vilka förväntningar och förhoppningar hade du som barn? Hade du framtidsplaner? Hade andra, kompisar och familjen, förväntningar på dig som pojke? Berätta om vad som gjorde dig glad och när det kändes positivt att vara pojke. Berätta om sådant som skrämde dig. När blev du rädd eller kände obehag? När blev det dålig stämning? Vad var tabu som pojke? Nämn sådant som du uppfattade att inte hörde till att vara pojke.

En ”riktig pojke”

Hur definierades en ”riktig pojke” när du var liten?

Bakgrundsuppgifter

För att kunna använda ditt svar i ett forskningssammanhang efterfrågas bakgrundsinformation om dig som svarar. Bakgrundsinformationen finns tillgänglig med ditt svar.

Jag är:

Yrke/sysselsättning

Bostadsort (land och ort)

Uppväxtort (land och ort)

Födelseår:

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.