Tång och alger på marina marknader


MARINA RESURSER PÅ NYA MARKNADER

Intresset för tång som mat ökar succesivt i Europa. Däremot är forskning om tång som livsmedelsingrediens fortfarande begränsad.

Den här frågelistan är en del av forskningsprojektet ”Marina resurser på nya marknader”. Projektet är ett samarbete mellan forskare från tre fakulteter vid Lunds universitet och finansieras av Formas (Ett svenskt forskningsråd för hållbar utveckling). Projektet leds av professor Cecilia Fredriksson vid Lunds universitet. Övergripande fokuserar vi på tång som resurs, möjliga framställningsprocesser, skapandet av marknader för tångprodukter och konsumenters inställningar och attityder till tång som mat.

Ett av målen är att utveckla ny kunskap om hur marina livsmedelsresurser kan skapa värde för konsumenten. Hur förhåller sig olika konsumentgrupper till olika råvaror? Vad krävs för att nya livsmedel eller ingredienser ska nå en större marknad? Vad är av betydelse för konsumenten? Vi kommer att fråga om dina erfarenheter av tång och alger för att förstå hur "havsspagetti" kan interagera med mer traditionella måltider.

Frågelistan har fyra avsnitt och din bakgrundsinformation hjälper oss att sätta svaret i ett sammanhang. Observera: Vi kommer att använda uttrycket "tång och / eller alger" i hela frågeformuläret som övergripande termer. 

Ditt svar är anonymt och arkiveras i Folklivsarkivet vid Lunds universitet. Ditt deltagande är frivilligt och frågor om projektet kan ställas till Cecilia Fredriksson. Har du frågor om arkiveringen är du välkommen att kontakta Gabi Louisedotter.

cecilia.fredriksson@ism.lu.se

gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Tång och alger på marina marknader

Vilka slags associationer, minnen, tankar, känslor och situationer kopplar du till begreppen:

Använder du tång eller alger, eller finns alger och tång som en del i något du konsumerar?

Eller har du kommit i kontakt med tång eller alger på något annat sätt? Var kommer du i kontakt med tång och alger?

Tror du att tång och alger är specifikt hälsosamma eller ohälsosamma? Varför tror du att det är så?

Vilka värden förknippar du med tång och alger?

Äta tång

Har du ätit tång eller alger? Var åt du det och i vilken form? Hur smakade det? Smakade det som du trodde?

Om du inte har ätit det, skulle du vilja prova? Varför eller varför inte?

Känner du till några maträtter med tång eller alger? Har du något bra recept? Var fick du receptet ifrån?

Beskriv den typiska tång- och algkonsumenten!

Handla tång

Har du köpt någon alg- eller tångprodukt? Var gjorde du det i så fall och hur använde du den? När köpte du produkten för första gången och gör du det fortfarande? Hur ofta i så fall?

Var i butiken hittade du produkten? Hur presenterades den? Bland vilka andra produkter hittade du den?

Ny mat

Har du nyligen köpt någon livsmedelsprodukt som du inte hade provat förut? Vad var det för produkt och var fick du inspirationen ifrån? Var köpet planerat eller vad det ett spontant beslut? Kommer du att handla den produkten igen? Varför/varför inte?

Beskriv hur du uppfattar konsumtionen av ny mat och nya matprodukter. Hur förhåller du dig till nya produkter på livsmedelshyllan (som t.ex. havremjölk, vegetariska hamburgare eller linspasta)?

Bakgrundsinformation

Födelseår?

Nationalitet?
Postkod

Hur många personer finns i ditt hushåll? Hur många vuxna/barn?

Yrke/sysselsättning?
Vad är din månadsinkomst (SEK)?
– 10 000
10 001 – 20 000
20 001 – 30 000
30 001 – 40 000
40 001 –
Inget svar

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:

 

Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.