Att låna och låna ut


Vad händer när vi lånar av varandra? Vad är lätt och vad är svårt? Hur vill du att utlånade saker ska vårdas och när ska de lämnas tillbaka? Finns det personer som du skulle tveka att låna ut till, och saker du absolut inte vill låna ut, eller låna av någon annan? Är det stor skillnad på att låna av familj eller av vänner?

Just nu pågår en undersökning vid etnologiska avdelningen vid Lunds universiet om lån och delningsekonomi. Alla erfarenheter, tankar, minnen och åsikter om hur det är att låna och låna ut är värdefulla och bidrar med viktigt innehåll till forskningen.

Projekttitel: Lån, makt och moral. En etnologisk studie av lånandets sociala och kulturella betydelser i delningsekonomin och kreditsamhället.

Kontaktperson på Folklivsarkivet i Lund: arkivarie Gabi Louisedotter (gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se)

Karin Salomonsson, etnolog anställd vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet (karin.salomonsson@kultur.lu.se)

Att låna saker av privatpersoner

Hur ofta lånar du saker av andra?

Varje dag
Ungefär en gång i veckan
Ungefär en gång i månaden
Några gånger om året
Med flera års mellanrum
Aldrig
Annat:
Även om du hitintills inte har lånat saker av någon, skulle du kunna tänka dig att göra det? Motivera gärna ditt svar!

Vem lånar du saker av?

Föräldrar
Syskon
Partner
Barn
Nära vänner
Bekanta
Grannar
Arbetskamrater/studiekamrater
Jag lånar aldrig saker av andra
Annat:

Vad brukar du låna?

Böcker
Kläder
Matvaror t.ex. socker, mjöl, kaffe etc
Leksaker
Verktyg
Bil
Cykel
Fritidsutrustning
Annat:
Finns det något du absolut inte vill låna av andra och i så fall vad?

Hur snabbt brukar du lämna tillbaks det du lånat?

Inom en vecka
Inom en månad
Inom några månader
Inom ett år
Inom några år
Jag har fått låna på obestämd tid
Det har hänt att jag inte har lämnat tillbaka
Aldrig
Jag lånar aldrig ut saker till privatpersoner

Behöver du bli påmind om att lämna tillbaka det du lånat?

Ja, ofta
Ja, ibland
Någon enstaka gång
Nej, aldrig

Brukar du motivera varför du vill låna en sak?

Ja
Nej

Vad gör du om det lånade föremålet skadas eller försvinner?

Förklarar varför det har hänt
Kommenterar det inte
Erbjuder ersättning i form av pengar
Erbjuder ersättning i form av en present
Försöker laga det
Är vissa saker lättare att låna än andra? Är det något du inte vill be om att få låna? Är det lättare att låna av vissa personer än andra? Varför? Finns det någon du aldrig skulle be om att få låna av? Varför? Är det viktigt eller inte att lämna tillbaks i tid?

Upplever du det som problematiskt om något du lånat skadas eller försvinner? Motivera gärna ditt svar!

Att låna ut saker till privatpersoner

Hur ofta lånar du ut saker till andra?

Varje dag
Ungefär en gång i veckan
Ungefär en gång i månaden
Några gånger om året
Med flera års mellanrum
Aldrig
Annat:
Även om du hitintills inte har lånat ut saker till någon, skulle du kunna tänka dig att göra det? Motivera gärna ditt svar!

Vem lånar du saker till?

Föräldrar
Syskon
Partner
Barn
Nära vänner
Bekanta
Grannar
Arbetskamrater/studiekamrater
Jag lånar aldrig ut saker till andra
Annat:

Vad brukar du låna ut?

Böcker
Kläder
Matvaror t.ex. socker, mjöl, kaffe etc
Leksaker
Verktyg
Bil
Cykel
Fritidsutrustning
Annat:
Finns det något du absolut inte vill låna ut till andra och i så fall vad?

Hur snabbt brukar du vilja ha tillbaks det du lånat ut?

Inom en vecka
Inom en månad
Inom några månader
Inom ett år
Inom några år
Jag lånar ut på obestämd tid
Det har hänt att jag inte fått tillbaka det som lånats ut
Jag lånar aldrig ut saker till privatpersoner

Behöver du påminna om att du vill ha tillbaka det du lånat ut?

Ja, ofta
Ja, ibland
Någon enstaka gång
Nej, aldrig

Hur brukar du påminna?

Muntligt när ni träffas
Sms, e-post eller sociala medier
Ringer
Påminner aldrig

Brukar du vilja ha en motivering till varför någon vill låna en sak av dig?

Ja
Nej

Vad gör du om det lånade föremålet skadas eller försvinner?

Begär en förklaring till det som hänt
Kommenterar det inte
Önskar ersättning i form av pengar
Önskar ersättning i form av en present
Vill ha det lagat

Är vissa sker lättare att låna ut än andra? Är det något du inte vill låna ut? Är det lättare att låna ut till vissa personer än andra? Varför? Finns det någon du aldrig skulle låna ut något till? Varför? Är det viktigt eller inte att lämna tillbaks i tid?

Upplever du det som problematiskt om något du lånat ut skadas eller försvinner? Brukar du bli arg och visar du det i så fall? Motivera gärna ditt svar!

Att låna saker genom olika organisationer och företag

Idag talas det ofta om möjligheterna att gemensamt dela på resurser istället för att köpa nya varor. I det som kallas delningsekonomi eller kollaborativ ekonomi finns det olika sätt att låna saker av andra. Här följer några frågor kring detta.

Har du använt dig av digitala plattformar för utlåning av saker?

Ja (kommentera i fritextfältet)
Nej
Jag känner inte till några sådana

Är du med i någon grupp på sociala medier där man lånar saker av varandra?

Ja
Nej

Har du använt dig av Fritidsbanken för att låna fritidsutrustning?

Ja
Nej
Känner inte till det

Har du lånat något annat på ett bibliotek än böcker/filmer?

Ja
Nej

Tycker du att det är positivt eller negativt att dela saker med andra? Kan det uppstå problem? Vad tycker du om att låna saker i jämförelse med att hyra, byta, ge bort eller sälja begagnat? Har du några allmänna tankar och åsikter om det som brukar kallas delningsekonomin?

Vad tror du att inställningen till att låna och låna ut påverkas av? Uppfostran? Uppväxt? Ekonomisk situation? Politisk övertygelse? Sociala relationer? Familjesituation? Annat?

Bakgrundsuppgifter

För att kunna använda ditt svar i ett forskningssammanhang efterfrågas bakgrundsuppgifter om dig som svarar.
Jag är:
Kvinna
Man
Vill inte definiera
Födelseår

Uppväxtort (land och ort)
Bostadsort (land och ort)
Yrke/sysselsättning

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering. Besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon +46 46 222 09 85.

Jag vill ha information om arkivets kommande frågelistor (fyll i din e-postadress)
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan separeras till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.