Fotografi i förändring


Frågelista LUF 250

Fotografier finns överallt. De allra flesta av oss bär konstant en kamera med sig i mobiltelefonen, men så har det inte alltid varit och förändringen har varit snabb.

För att ta reda på hur fotograferingen förändrats och vad fotografering innebär i dag har Folklivsarkivet i Lund tillsammans med Svenska Litteratursällskapet i Finland sammanställt en frågelista om ämnet. Dela med dig av dina erfarenheter! Du kan följa frågelistans disposition eller svara fritt.

Kontakperson för studien är Gabi Louisedotter, arkivarie Lunds universitet; gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Fotominnen

När fotograferade man i ditt barndomshem? Vad fotograferades? Vem fotograferade? Hur förvarades fotona hemma hos dig? Har du minnen av viktiga foton i barndomen? Var det vanligt eller ovanligt med fotografering i ateljé? När gick man till fotografen? Minns du någon enskild fotograf som du kommit i kontakt med?

Fotografering

När fick/skaffade du din första kamera? Använder du i dag en skild kamera eller fotograferar du med telefonen/surfplattan? Vad fotograferar du? Har motiven ändrat genom tiderna? Fotograferar du regelbundet eller periodvis? Tar du självporträtt, varför och när?

Finns det oskrivna regler för fotografering? När bör eller bör man inte fotografera? Har du någon gång bett om lov att få fotografera, i vilken situation? Hur känner du själv inför att bli fotograferad? Varför fotograferar du? Anlitar du professionella fotografer? Vid vilka tillfällen? Var sker fotograferingarna, har platsen betydelse?

Fototeknik

Berätta hurdana analoga eller digitala kameror du använt och/eller använder. Vad har kamerateknikens förändring betytt för ditt fotograferande? Vad anser du om traditionell fotografering med negativ/diapositiv jämfört med digitalfotografering? Vilka är dina minnen av fotoframkallning? Framkallade du själv eller lämnade du in filmen för framkallning? Var framkallades fotona? Hur gör du i dag? Brukar du redigera dina foton, hur och med vilken mjukvara?

Fotobruk

Vad gör du med dina foton? Hur gjorde du förr och hur gör du nu? Ser du på dina foton efter att du tagit dem? Ramar du in och hänger upp eller ställer du fram foton? Arrangerar du foton i album? Gör du fotoböcker eller julkort av egna foton?

Hur förvarar du fotona? Sparar du dem digitalt, i så fall var? Gör du anteckningar om plats, tid och personer? Vilka foton har varit särskilt viktiga för dig? Har du förstört foton? Hurdana och varför? Vilken är din inställning till mängden foton i dag? Vad tror du om framtiden för fotograferingen och fotografiet?

Fotografering som hobby

Har du gått fotokurser eller använt fotohandböcker? Berätta om din fotografiska utrustning. Hör du till någon fotoklubb? Berätta om klubbens verksamhet. Brukar du delta i fototävlingar? Har du någon förebild som fotograf, vem och av vilken orsak?

Fotografi i sociala medier

Delar du foton i sociala medier? Varför eller varför inte? På vilken plattform (Instagram, Facebook eller annan)? Har du sociala medier i åtanke när du fotar? Har det betydelse för motivet? Är delningen av foton en drivkraft för att fotografera? Vilka foton delar du med andra? Är de bilderna representativa för din person och ditt liv? Finns det foton du aldrig skulle publicera?

Redigerar du dina bilder före publicering? Är dina foton offentliga eller får bara vissa utvalda ta del av dem? Är det viktigt att få kommentarer eller gillningar? Använder du själv gilla-knappen, för vems bilder, när och varför? Tar du del av andras foton på sociala medier? Vem följer du och varför? Vem följer dig och vad har de för relation till dig? Finns det oskrivna regler för hur man delar foton på andra personer i sociala medier, och för hur man taggar andra? Berätta om du reagerat känslomässigt, positivt eller negativt, på någon annans bilder på sociala medier.

Bakgrundsuppgifter

För att kunna använda ditt svar i ett forskningssammanhang efterfrågas bakgrundsinformation om dig som svarar. Bakgrundsinformationen finns tillgänglig med ditt svar.
Jag är:
Kvinna
Man
Vill inte definiera
Födelseår

Plats/platser som svaret berör
Yrke/sysselsättning

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan separeras till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.
Jag är meddelare i Folklivsarkivets skrivarpanel.