Dagdrömmar


Den här frågelistan undersöker dagdrömmar.  Hur, när och var dagdrömmer människor? Vilka situationer uppstår dagdrömmar i, och hur påverkas de av händelser och människor runtomkring?

Formulera dig fritt, långt eller kort. Som en hjälp finns frågor formulerade under olika teman nedan som du fritt kan förhålla dig till.  Ditt svar är anonymt och arkiveras i Lunds universitets folklivsarkiv. Frågelistan görs som en del av utbildningen i etnologi vid Lunds universitet. Bakgrundsinformationen som efterfrågas sätter svaret i ett sammanhang och ökar förståelsen.

Jakob Löfgren, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet jakob.lofgren@kultur.lu.se

Gabi Louisedotter, Lunds universitets folklivsarkiv gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Dagdrömmar

Vad är en dagdröm? – Berätta om vad du anser en dagdröm är.

Vad är en dagdröm för dig, och vad ser du inte som en dagdröm? Vad dagdrömmer du om? Upplever du dina dagdrömmar negativa eller positiva? Berätta om det finns det något du ofta dagdrömmer om och varför? Berätta om en dagdröm som du tycker är unik, eller som bara du har.

Tid för dagdrömmar – Berätta om när du dagdrömmer.

Dagdrömmer du olika beroende på om du är ledig eller på jobbet? Brukar du ta dig tid att dagdrömma eller sker det spontant? Om du vill, berätta om din senaste dagdröm. Skiljer sig de dagdrömmar du har i dag mot de du hade under andra skeden i livet? Drömde du oftare som barn? Hade du andra drömmar tidigare i livet?

Plats för dagdröm – Berätta om var du dagdrömmer.

Kan du minnas var du senast dagdrömde? Vilka platser tycker du öppnar upp för dagdrömmande och finns det platser som hindrar dig från att dagdrömma? Drömmer du på jobbet eller hemma? Till vilka platser för dina dagdrömmar dig? Var dagdrömmer du inte någonstans?

Dagdrömmar privat eller delat?  - Berätta om dagdrömmar du delar med dig av.

Vad tror du andra dagdrömmer om? Tror du att det finns dagdrömmar som alla har? Är dagdrömmar hemliga eller delar du dina dagdrömmar med andra människor? Berätta om drömmar du delar med dig av, med vem? Vem skulle du inte dela med dig av dina drömmar åt? Påverkar sociala medier ditt dagdrömmande? Berätta om dagdrömmar människor har delat med sig av till dig. Har du dagdrömmar du skäms över?

Olika sorters dagdrömmar? – berätta om varierande dagdrömmar

Berätta om variationen i dina drömmar. Berätta om du dagdrömmer om önskningar, saker du vill åstadkomma i livet. Vilken roll spelar sex i dina dagdrömmar?  Finns det dagdrömmar som känns pinsamma? Varför tycker du det? Tillåter du dig själv att ha orealistiska dagdrömmar? Varför/Varför inte?

Dagdrömmar i praktiken – berätta om dina drömmar slagit in.

Vad gör du medan du dagdrömmer? Har du förändrat något i ditt liv på grund av en dagdröm? Berätta om du har förverkligat någon dagdröm. Hur skulle det kännas att förverkliga en dagdröm? Har du förändrat ditt liv på grund av en dagdröm? Tror du ditt liv kommer förändras betydligt om du får det du drömmer om? Vilken funktion tror du att dagdrömmande har i ditt liv?

Bakgrundsuppgifter

Jag är född år: 

Antal personer i hushållet:

Sysselsättning:

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.

 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.