Uppkopplade hem


DIGITAL UPPKOPPLING OCH HEMMETS TEKNIK

Smart teknik, AI och nya snabba internetkopplingar. Under de senaste åren har det talats alltmer om hur diverse prylar i våra hem kan kopplas mot internet och därigenom möjliggöra nya tjänster och vardagsrutiner. Det kan handla om lampor, högtalare eller köksutrustning. Det kan även vara röststyrda prylar, baserade på till exempel Apples Siri eller Google Assistant. 

Vi är intresserade av hur du tänker kring dessa ting? Använder du dig av uppkopplad teknik hemma? På vilka sätt? Vi är också nyfikna på hur mer etablerad internetteknik och batteridriven elektronik används.

Frågelistan är del av ett etnologiskt forskningsprojekt som heter ”Uppkopplade hem och avlägsen infrastruktur”. Projektet är finansierat av VR (Vetenskapsrådet) och drivs av forskaren Robert Willim. I projektet undersöker han vad det innebär att prylar i våra hem kopplas upp mot alltmer komplex infrastruktur och hur det kan påverka vardagen.

Listan är uppdelad i 7 teman. Under varje tema finns en rad frågor. Du kan besvara vilka du vill av dessa, eller så kan du skriva en berättande text som inspireras av frågorna.

Ditt svar är anonymt och arkiveras i Lunds universitets folklivsarkiv. 

Robert Willim, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet
robert.willim@kultur.lu.se

Gabi Louisedotter, Lunds universitets folklivsarkiv
gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Vardagen

Berätta om när och hur du använder dig av något digitalt i hemmet.

Vilka prylar har du uppkopplade mot internet hemma? Det kan handla om saker som är kopplade via bredband, men kanske även mobiltelefon.

Kan du berätta om något tillfälle då du har känt fascination för tekniken i din vardag?

Har du någon elektronisk utrustning hemma som du inte använder? / Vad gör du eller planerar du att göra med den?

Batteritid

Kan du berätta om några av de föremål med uppladdningsbara batterier du har?

Hur laddar du dessa?

Har ditt användande av batteridrivna ting förändrats med tiden?

Minnen

Kan du berätta om den första dator du använde i hemmiljö (om du har dator hemma)?

Kan du berätta om dina första minnen av att använda Internet?

Infrastruktur (osynliga tekniska system)

Berätta om något tillfälle då tekniken (den bakomliggande infrastrukturen) inte har fungerat som du förväntat dig.

Vad gör du när du blir av med din uppkoppling, till exempel när en bredbandsuppkoppling inte fungerar, du har glömt en mobiltelefon?

Kan du berätta hur du tänker kring den teknik som finns utanför hemmet som krävs för att få digital nätverkskopplad utrustning att fungera?

Gränssnitt

Vad har elektroniska skärmar för betydelse i din hemmiljö?

Vad använder du skärmarna till?

Hur tänker du kring röststryrd utrustning till exempel så kallade "smarta högtalare"?

Tillit

Hur tänker du om säkerhet och privatliv när det handlar om det som kopplas upp mot Internet.

Vilka möjligheter och farhågor ser du med övervakningsteknik (t.ex. larm, mikrofoner och kameror i hemmiljö och i uppkopplade prylar)?

Kan du berätta om något tillfälle då du har känt oro för det digitala i din vardag?

Har du hört några speciella berättelser kring hur digital teknik har inverkat på någon eller några i din bekantskapskrets.

Hur tänker du kring lösenord som idag behövs till alltmer teknik och tjänster?

Framtid

Vilken digital utrustning skulle du önska dig i framtiden?

Skulle du vilja att det i framtiden finns mer eller mindre digital teknik i vardagen, förklara gärna varför?
 

Bakgrundsuppgifter

För att kunna använda ditt svar i ett forskningssammanhang efterfrågas bakgrundsinformation om dig som svarar. Bakgrundsinformationen finns tillgänglig med ditt svar.

Jag är:

Födelseår:

Hur många personer finns i hushållet?

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.