Tåg och järnvägar


Under senare år har persontrafiken på järnvägarna ökat. Allt fler tar tåget till jobbet och på fritiden, under semestern och i tjänsten. Bland passagerarna på såväl pendeltåg som fjärrtåg finns de som länge rest med tåg och de som tidigare valt andra resesätt. Vi är intresserade av dina erfarenheter, tankar och minnen av tåg och järnvägar. Oavsett om du är tågentusiast eller ogärna reser med tåg, eller kanske aldrig förut har funderat över ditt tågresande, vill vi ta del av dina uppfattningar. Frågelistan är del av ett kommande forskningsprojekt som ska undersöka tågresande och hur, när och varför människor väljer att ta tåget.

Ditt svar är anonymt och arkiveras i Folklivsarkivet vid Lunds universitet. Ditt deltagande är frivilligt och frågor om projektet kan ställas till Charlotte Hagström. Har du frågor om arkiveringen är du välkommen att kontakta Gabi Louisedotter.

Charlotte Hagström, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet: charlotte.hagstrom@kultur.lu.se

Gabi Louisedotter, Lunds universitets Folklivsarkiv: gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Tågminnen

Har du några särskilda minnen av tåg som du vill berätta om? Det kan vara något som hände nyligen eller för länge sedan. Välj gärna både ett positivt och ett negativt minne. Berätta!

Åka tåg förr och nu

Brukar du åka tåg? Vart åker du och varför? Vad gör du under resan? Läser, lyssnar på musik eller ljudböcker, pratar med medpassagerare, tittar ut genom fönstret, handarbetar eller något annat? Spelar det någon roll var du sitter? Hur viktigt är sådant som bekvämlighet, tillgång till café- eller restaurangvagn, fysisk och digital tillgänglighet, biljettsystem, säkerhet, biljettpriser, allmän service? Finns det andra aspekter? Vad är det bästa med tåg? Vad är det sämsta? Hur var det att åka tåg när du var barn och när du var ung? Är det stora skillnader mot idag?

Tågsemester

Har du åkt tåg på semestern? Var resan enbart en transportsträcka eller var den en del av semestern? Vart reste du, när och med vem? Åkte du sovvagn? Bokade du själv biljetter eller anlitade du en resebyrå? Vad kostade resan? Varför valde du tåget? Har du åkt någon speciell sträcka eller med något särskilt tåg, som t.ex. Orientexpressen eller Inlandsbanan? Har du tågluffat? När gjorde du det och vart reste du? Reste du tillsammans med någon? Har du åkt med museitåg, dressin eller cyklat på banvallar på semestern?

Tåg och järnväg som hobby

Är du intresserad av tåg och järnvägar? På vilket sätt? Är du t.ex. engagerad i en museijärnväg, bygger modelljärnvägar, besöker järnvägsmuseer, ägnar dig åt tågskådning? Är du med i någon förening eller intressegrupp? Är det ett sammanhang där ni träffas eller sker det digitalt t.ex. via sociala media? Varför är du intresserad av tåg och järnvägar?

Resvanor

Har dina resor med tåg förändrats över tid? Hur och varför? Åker du mer eller mindre tåg nu jämfört med tidigare? Tror du att dina resvanor kommer att förändras i framtiden? Vilken roll spelar sådant som miljöpåverkan, tidsåtgång och punktlighet? Vilken betydelse har biljettpriset? När tar du tåget och när gör du det inte? Vilken roll spelar resmålet och syftet med resan? Tar du med cykel på tåget?

Pendling

Har du erfarenhet av att pendla med tåg? Gör du det nu eller har du gjort det tidigare? Är det dagligen? Varje vecka? Mellan vilka stationer pendlar du och hur lång tid tar resan? Berätta hur det går till! Sitter du på en särskild plats, har du pendlarkompisar, vad gör du under resan? Vad är det bästa med att pendla med tåg? Vad är det sämsta? Kombinerar du tågresan med andra färdsätt som buss, bil eller cykel?

Bakgrundsuppgifter

För att kunna använda ditt svar i ett forskningssammanhang efterfrågas bakgrundsinformation om dig som svarar. Bakgrundsinformationen finns tillgänglig med ditt svar.
Jag är född år: 

Sysselsättning:

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.

 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.