Öresundsbrons betydelse


Öresundsbron, den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark, fyller snart 20 år. När bron invigdes år 2000 fanns det stora förväntningar på att den skulle förändra resvanor och skapa nya kontaktytor i den svensk-danska regionen. Det fanns de som hoppades att bron skulle bidra till en bättre ekonomisk situation för Öresundsregionen, medan andra var oroliga för om bron kunde få negativa effekter, till exempel på miljön. I dag vet vi att drygt 20 000 fordon och 30 000 tågresenärer färdas över bron varje dag. Men hur använder människor bron i sin vardag och på sin fritid? Vilka erfarenheter finns av bron under dessa snart tjugo år?

Frågelistan handlar om erfarenheter av Öresundsbron. Den genomförs av Centrum för Öresundsstudier vid Lunds universitet, Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, Folklivsarkivet i Lund och Øresundsinstituttet. Vi vill fånga en mångfald av röster om bron i dag och erfarenheter av bron under de år som gått. Vilken roll spelar bron i din vardag? Vilken slags resor gör du över bron och vilka erfarenheter leder de till?

Vi vänder oss till alla som vill berätta om bron. Din röst är värdefull för oss oavsett om du använder bron mycket eller litet (eller inte alls), hur gammal du är eller varifrån du kommer.

Våra frågor till dig kan fungera som vägledning och du behöver inte besvara alla. Kanske finns det frågor som du inte kan eller vill besvara: hoppa över dem. Kanske tycker du att det saknas vissa frågor i listan: berätta gärna om dessa.

Frågelistan ingår i arbetet med en bok som ska ges ut med anledning av brojubileet år 2020. Den kommer att ges ut av Centrum för Öresundsstudier och Øresundsinstituttet. I boken kommer vi att publicera anonyma citat från svaren på denna frågelista, för att illustrera olika erfarenheter och upplevelser av Öresundsbron och dess roll i regionen.

Markus Idvall, föreståndare för Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet.
Markus.Idvall@kultur.lu.se

Marianne Holm Pedersen, Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek.
mape@kb.dk

Gabi Louisedotter, arkivarie på Folklivsarkivet i Lund, Lunds universitet.
gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Vem jag är som broresenär

Först vill vi ställa några frågor om vad för slags broresenär du är.

Hur ofta har du använt bron det senaste året? Åkte du tåg eller körde/åkte du bil, buss eller motorcykel vid dessa tillfällen?

När du reser över bron – vad brukar du ha för ärende? Är det en nöjesresa, en arbetsresa, en resa för studierna, eller något annat? Har du familj, nära vänner eller arbetskontakter på andra sidan bron?

Varför väljer du att resa över bron? Finns det någon alternativ väg du kan åka?

När du reser över bron, brukar du tänka på priserna? Väljer du den billigaste resan oavsett om det blir tåg, buss eller bil?

Minns du din första resa över bron? Berätta gärna om den. Vilket resmål hade du och hur upplevde du resan över bron?

Mina arbets- och studieresor över bron

Vi är intresserade av olika slags resor över bron. Här vill vi veta om resor över bron för arbete eller studiers skull och vilka erfarenheter du har av detta. Berätta hur dina broresor ser ut och vilken roll de spelar för dig under en arbetsvecka och/eller ett arbetsår.

Beskriv en vanlig dag när du reser över bron för arbete eller studier:

 • Vilket färdmedel väljer du oftast – bil, buss eller tåg?
 • Åker/kör du i rusningstrafik eller på andra tider?
 • Har du några särskilda vanor eller rutiner när du reser över bron?
 • Vad brukar du se under din färd?
 • Vad brukar du tänka på?
 • Vad brukar du göra?
 • Vilka ljud och dofter brukar du möta?
 • Hur känns det?
 • Brukar du vara stressad eller lugn? Trygg eller otrygg?
 • Har det hänt något annorlunda eller oväntat någon gång?
 • Hur känns det att färdas över bron om du tänker dig brons olika passager: betalstationen, högbron, tunneln, stationerna vid flygplatsen och Hyllie (de första stationerna i vart land)? Vilka upplevelser har du av dessa platser?
 • Hur upplever du gränskontrollen vid Hyllie och de tidigare gränskontrollerna på Kastrup?

Mina nöjes- och fritidsresor över bron

Många resor över bron är nöjes- eller fritidsresor. Här vill vi veta om resor över bron du gör när du är ledig och vilka erfarenheter du har av detta.

Berätta hur dina nöjes- eller fritidsresor över bron har sett ut och vilken roll de har spelat för dig.


Berätta närmare om en särskilt minnesvärd nöjes- eller fritidsresa som du gjort över bron:

 • Planerade du resan eller åkte du spontant?
 • Reste du i sällskap eller på egen hand?
 • Ifall du reste med tåg eller buss – hur upplevde du den sociala miljön? Kände du dig trygg eller otrygg? Pratade du med andra resenärer?
 • Vilket eller vilka resmål hade du?
 • Hur länge var du iväg?
 • Ifall du åkte under perioden med gränskontroller - hur upplevde du gränskontrollerna, både den nuvarande på Hyllie och de tidigare på Kastrup?
 • Berätta hur resan förlöpte och vad som hände.
 • Kände du dig nöjd med resan efteråt?

Brons betydelse för regionen

Bron och regionen brukar sammankopplas. Vi är intresserade av hur du ser på brons betydelse för Öresundsregionen.

Vilken betydelse tror du att bron har för Sverige respektive Danmark? Är bron lika viktig i de två länderna? Om inte, var är den viktigast och på vilket sätt?

Är bron viktig för Öresundsregionen? Finns det en särskild gemenskap i regionen som bron bidrar till? Hur vill du i så fall beskriva denna gemenskap? Berätta gärna närmare om hur du ser på denna fråga.

Framtidens broresor

Framtiden är alltid svår att sia om, men vi är intresserade av hur du ser på framtiden för bron.

Hur tänker du dig att du kommer att använda bron i den närmaste framtiden? Kommer du att fortsätta resa över bron de kommande åren? Resonera kring hur du tänker om dina (eventuella) resor över bron i framtiden.

Hur tror du framtidens broresor generellt kommer att se ut, om du tänker tio eller tjugo år framåt i tiden? Vilken typ av resor och resenärer tror du kommer att dominera? Vilken betydelse kommer bron att ha för den framtida Öresundsregionen?

Övrigt

Om du tycker att det är något vi har glömt att fråga om så får du gärna lägga till det här.

Bakgrundsuppgifter

För att kunna använda ditt svar i ett forskningssammanhang efterfrågas bakgrundsinformation om dig som svarar. Bakgrundsinformationen finns tillgänglig med ditt svar.

Jag är:

Yrke/sysselsättning

Bostadsort (land och ort)

Uppväxtort (land och ort)

Födelseår:

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet offentliggörs, lägg till min e-post adress för informationsutskick:
 Din e-postadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en e-postlista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur.