Øresundsbrons betydning


Øresundsbron, den faste forbindelse mellem Sverige og Danmark, fylder snart 20 år. Da broen blev indviet i år 2000, var der store forventninger til, at den ville forandre rejsevaner og skabe nye kontaktflader i den dansk-svenske region. Nogle håbede, at broen ville bidrage til en bedre økonomisk situation for Øresundsregionen, hvorimod andre var urolige for, om broen kunne få negative effekter for eksempelvis miljøet. I dag ved vi, at godt 20.000 køretøjer og 30.000 togrejsende færdes over broen hver dag. Men hvordan bruger mennesker broen i deres hverdag og fritid? Hvad er erfaringerne med broen gennem disse snart tyve år?

 

Denne spørgeliste handler om erfaringer med Øresundsbron. Den gennemføres af Centrum for Øresundsstudier ved Lunds universitet, Folklivsarkivet i Lund, Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek og Øresundsinstituttet. Vi vil tage pulsen på den mangfoldighed af meninger og erfaringer, broen har ført med sig gennem de forløbne år. Hvilken rolle spiller broen i din hverdag? Hvilken slags rejser foretager du over broen, og hvilke erfaringer leder de til?

 

Vi henvender os til alle, som vil fortælle om broen. Din stemme er værdifuld for os, uanset om du bruger broen meget eller lidt (eller slet ikke), din alder eller hvor du kommer fra.

 

Vores spørgsmål til dig kan fungere som en vejledning, og du behøver ikke at besvare dem alle. Måske er der spørgsmål, som du ikke kan eller vil besvare: Spring dem over. Måske synes du, at der mangler spørgsmål på listen: Fortæl gerne om dem.

 

Spørgelisten indgår i arbejdet med en bog, som skal udgives i anledningen af brojubilæet i 2020. Den vil blive udgivet af Centrum for Øresundsstudier og Øresundsinstituttet. I bogen kommer vi til at publicere anonyme citater fra svarene til denne spørgeliste for at illustrere forskellige erfaringer og oplevelser med Øresundsbron og dens rolle i regionen.

Markus Idvall, sektionsleder for Centrum for Öresundsstudier, Lunds universitet
Markus.Idvall@kultur.lu.se

Marianne Holm Pedersen, Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek
mape@kb.dk

Gabi Louisedotter, arkivar på Folklivsarkivet i Lund
gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

 

 

Hvem er jeg som brorejsende

Først vil vi stille nogle spørgsmål om, hvilken type brorejsende du er.

Hvor ofte har du brugt broen det seneste år? Rejste du med tog eller kørte du med bil, bus eller motorcykel?

Når du rejser over broen – hvad plejer du da at have for ærinde? Er det en fornøjelsesrejse, en arbejdsrejse, en rejse på grund af studierne eller noget andet? Har du familie, nære venner eller arbejdskontakter på den anden side af broen?

Hvorfor vælger du at rejse over broen? Findes der en alternativ rute, du kan tage?

Når du rejser over broen, plejer du da at tænke på priserne? Vælger du den billigste rejse, uanset om det bliver tog, bus eller bil?

Kan du huske din første rejse over broen? Fortæl gerne om den. Hvilket mål havde du, og hvordan oplevede du rejsen?

Mine arbejds- og studierejser over broen

Vi er interesserede i forskellige typer rejser over broen. Her vil vi gerne høre om rejser over broen for arbejde eller studiers skyld, samt hvilke erfaringer du har med disse rejser.

Fortæl hvordan dine brorejser ser ud, og hvilken rolle de spiller for dig igennem arbejdsugen og/eller et arbejdsår.

 

Beskriv en sædvanlig dag, når du rejser over broen på grund af arbejde eller studier:

 • Hvilket transportmiddel vælger du oftest – bil, bus eller tog?
 • Rejser/kører du i myldretiden eller på andre tidspunkter?
 • Har du specielle vaner eller rutiner, når du rejser over broen?
 • Hvad plejer du at se på din rejse?
 • Hvad plejer du at tænke på?
 • Hvad plejer du at lave?
 • Hvilke lyde og dufte plejer du at møde?
 • Hvordan føles det?
 • Plejer du at være stresset eller afslappet? Tryg eller utryg?
 • Er der sket noget anderledes eller uventet på en af turene?
 • Hvordan føles det at færdes over broen, hvis du forestiller dig broens forskellige etaper: betalingsanlægget, højbroen, tunnelen, stationerne ved lufthavnen og Hyllie (de første stationer i vores lande)? Hvilke oplevelser har du af disse steder?
 • Hvordan oplever du grænsekontrollen ved Hyllie og de tidligere grænsekontroller ved Københavns Lufthavn?

Mine fornøjelses- og fritidsrejser over broen

Mange rejser over broen er fornøjelses- eller fritidsrejser. Her vil vi gerne høre om rejser over broen, du foretager, når du har fri, og hvilke erfaringer du har med disse rejser.

Fortæl hvordan dine brorejser ser ud, og hvilken rolle de spiller for dig igennem arbejdsugen og/eller et arbejdsår.

 

Beskriv en sædvanlig dag, når du rejser over broen på grund af arbejde eller studier:

 • Hvilket transportmiddel vælger du oftest – bil, bus eller tog?
 • Rejser/kører du i myldretiden eller på andre tidspunkter?
 • Har du specielle vaner eller rutiner, når du rejser over broen?
 • Hvad plejer du at se på din rejse?
 • Hvad plejer du at tænke på?
 • Hvad plejer du at lave?
 • Hvilke lyde og dufte plejer du at møde?
 • Hvordan føles det?
 • Plejer du at være stresset eller afslappet? Tryg eller utryg?
 • Er der sket noget anderledes eller uventet på en af turene?
 • Hvordan føles det at færdes over broen, hvis du forestiller dig broens forskellige etaper: betalingsanlægget, højbroen, tunnelen, stationerne ved lufthavnen og Hyllie (de første stationer i vores lande)? Hvilke oplevelser har du af disse steder?
 • Hvordan oplever du grænsekontrollen ved Hyllie og de tidligere grænsekontroller ved Københavns Lufthavn?

Broens betydning for regionen?

Broen og regionen plejer at ses i sammenhæng. Vi er interesserede i, hvordan du ser på broens betydning for Øresundsregionen.

Hvilken betydning tror du, at broen har for henholdsvis Danmark og Sverige? Er broen lige vigtig for de to lande? Hvis ikke: Hvor er den vigtigst og på hvilken måde?

Er broen vigtig for Øresundsregionen? Findes der et særligt fællesskab i regionen, som broen bidrager til? Hvordan vil du i så fald beskrive dette fællesskab? Fortæl gerne nærmere om, hvordan du ser på dette spørgsmål.

Fremtidens brorejser?

Fremtiden er altid svær at spå om, men vi er interesserede i, hvordan du ser på fremtiden for broen.

Hvordan forestiller du dig, at du kommer til at anvende broen i den nærmeste fremtid? Vil du fortsætte med at rejse over broen de kommende år? Hvilke tanker har du om dine (eventuelle) rejser over broen i fremtiden?

Hvordan tror du, fremtidens brorejser generelt kommer til at se ud, hvis du tænker ti eller tyve år frem i tiden? Hvilken type af rejser og rejsende tror du, kommer til at dominere? Hvilken betydning kommer broen til at have for fremtidens Øresundsregion?

Andet?

Hvis du synes, at der er noget, vi har glemt at spørge om, må du gerne tilføje det her.

Baggrundsoplysninger

For at kunne bruge dine svar i et forskningsperspektiv har vi brug for vi lidt baggrundsoplysninger.

Jag er:

Erhverv/beskæftigelse:

Sted du bor (land og by):

Sted du voksede op (land og by):

Fødselsår:

Arkivering

Jeg godkender, at mit svar arkiveres hos Dansk Folkemindesamling ved Det Kgl. Bibliotek, og at svarene kan blive anvendt i forskningssammenhæng:

 

Dansk Folkemindesamling blev oprettet i 1904 og er en del af det Kgl. Bibliotek. Folkemindesamlingen beskæftiger sig med almindelige menneskers liv og kultur i alle egne af Danmark.  Besvarelserne af spørgelisten arkiveres i Dansk Folkemindesamlings arkiv og vil fremover kunne anvendes af forskere, studerende og andre interesserede.

Besvarelse af spørgelisten er frivillig, og dit svar kan komme til at blive anvendt i forskningssammenhæng.

 

Det Kgl. Bibliotek er ansvarlig for de personlige oplysninger og vil behandle oplysningerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I want to know when new direvtives from The Folklife Archives are published, add my e-mail address for information:
 Your email address will not be archived with your reply. You can choose to leave the mailing list at any time.