Förändring i Corona-tider


Den 11 mars 2020 deklarerade WHO (World Health Organisation) att covid-19 är en pandemi. I takt med Corona-virusets spridning har vardagen förändrats på olika sätt och förändringen är sprungen ur såväl myndigheternas direktiv och omgivningens efterföljande av dem som genom privata initiativ och beslut utifrån situationen.

Tankarna och känslorna är många och med det här brevet ber vi er att skriva ner dem till arkivet. Formulera dig fritt, långt eller kort, om den situation som nu råder. Som en hjälp finns frågor formulerade under fyra teman nedan som du fritt kan förhålla dig till. 

Ditt svar är anonymt och arkiveras i Lunds universitets folklivsarkiv. Bakgrundsinformationen som efterfrågas sätter svaret i ett sammanhang och ökar förståelsen.

Jakob Löfgren, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

jakob.lofgren@kultur.lu.se

Gabi Louisedotter, Lunds universitets folklivsarkiv

gabi.louisedotter@folklivsarkivet.lu.se

Relationer i kristid

Beskriv hur dina relationer till nära och kära, kollegor eller studiekamrater har förändrats sedan pandemin, ge gärna flera exempel. 

Berätta hur din kommunikation med dina nära och kära har förändrats av pandemin?

Har du funnit nya sätt att umgås eller ha kontakt på och i sådana fall hur?

Hur upplever du förändringen av närkontakt?

Har du förändrat ditt sätt att hälsa även i nära relationer?

Vad tror du pandemin har för långsiktiga konsekvenser på dina relationer?

Kulturkonsumtion

Beskriv din konsumtion av kultur i Skåne innan Corona-krisen. Till exempel hur ofta besökte du konserter, museum, bio eller konstevenemang? Ta gärna upp flera exempel.

Känns det som att dessa upplevelser förändrats? Hur upprätthåller du din kulturkonsumtion? Vilka forum eller medier söker du dig till?

Konsumerar du kultur trots att fysiska instanser och evenemang kanske inte är öppna på samma sätt?

Hur vill du att Skånes kulturella verksamheter ser ut i framtiden i förhållande till hur du upplevt det tidigare? Konsumerar du hellre kultur digitalt eller rent fysiskt?

Informationsspridning om Corona-pandemin

Spenderar du mer eller mindre tid vid media sedan pandemins början?

Hur tänker du att din ålder har spelat roll för vilken information du fått/tagit till dig?

Hur tycker du media har hanterat Corona-pandemin?

Bakgrundsuppgifter

Födelseår

 Delta i samråd med målsman om du är under 15 år.
Kön
Kvinna
Man
Vill inte definiera
Bostadsort
Yrke/sysselsättning

Arkivering

Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentliga samlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma att användas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistor har skickats ut på regelbunden basis sedan 1932. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare. 

Personuppgifter behandlas omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person. Namn och personuppgifter anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitetsförvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85. 

Jag vill ha information om arkivets frågelistor (fyll i din e-postadress)
 Din e-postadress används endast för informationsutskick från Folklivsarkivet och arkiveras inte med ditt svar.