Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

Swedengate – om att sitta på rummet när den andra familjen åt middag

Bakgrund: Fenomenet att ett barn som leker hos en annan familj inte alltid bjuds in att delta i middagen har blivit uppmärksammat internationellt. Det har väckt starka känslor och uppfattas som en ”typisk svensk” och märklig sedvänja. Vi vill därför gärna dokumentera fenomenet och höra om dina erfarenheter.

Har du själv erfarenhet av att inte delta i middagen när du lekte med kompisar som barn?

När och var hände detta? Praktiserades det allmänt där du bodde, eller bara i vissa familjer? Hur upplevde du situationen? Skedde det i din familj, eller är det något du hört talas om av andra?

Förekommer detta idag?

Sker det i din familj eller i bekantskapskretsen? Tror du det var vanligare förr än idag? Varför/varför inte?

Vad tror du är orsakerna till att andras barn inte deltog i middagen?

Var det värdfamiljen, barnet, eller barnets familj som var pådrivande? Var det ett tecken på sparsamhet? Var det för att man inte ville störa den andra familjens måltidsramar? Andra orsaker?

Var är du uppväxt och var bor du idag?

För att kunna sätta ditt svar i ett sammanhang ställer vi några bakgrundsfrågor i anslutning till din berättelse. Du väljer själv om du vill besvara dem. 
Jag är född:
(Denna fråga är obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar arkiveras i Folklivsarkivets offentligasamlingar vid Lunds universitet och att svaren kan komma attanvändas i forskningssammanhang.
 

Arkivet behöver ditt samtycke för att svaret ska kunna arkiveras i samlingarna. Den här frågan är obligatorisk att besvara. Att svara på en frågelista är frivilligt och ditt svar kan komma att användas i forskningssammanhang.

Folklivsarkivet grundades 1913 och är en del av Lunds universitet. Arkivet har en tydlig koppling till undervisning och forskning vid universitetet. Frågelistan som metod har använts sedan arkivets början. Svaren på frågelistorna arkiveras i ett offentligt arkiv som används av allmänhet, studenter och forskare.

Den här frågelistan besvaras anonymt. I den mån personuppgifter förekommer i svaren behandlas de omsorgsfullt så att de inte ska kunna knytas till någon enskild person och anonymiseras i eventuella publikationer. Välkommen att kontakta arkivet (http://www.folklivsarkivet.lu.se/kontakt/) om du har frågor.

Personuppgiftsansvarig är Lunds universitet. Personuppgiftsombud och dataskyddsombud vid Lunds universitet finns vid universitets-förvaltningens sektion för juridik och dokumenthantering, besöksadress Paradisgatan 5 B, Lund, telefon+ 46 46 222 09 85.

Jag vill veta när nya frågelistor från Folklivsarkivet publiceras, lägg till min epostadress för informationsutskick:

Din epostadress arkiveras inte med ditt svar utan läggs till en lista för utskick som du när som helst kan välja att gå ur genom att meddela expedition@folklivsarkivet.lu.se